• Smilla
 • Coffee table rectangular (48), soap white

  Width x Depth x Height

  120 x 67 x 48 cm

  22.040197.1102

 • Coffee table rectangular (48), vintage

  Width x Depth x Height

  120 x 67 x 48 cm

  22.040197.1103

 • Coffee table rectangular (48), umber

  Width x Depth x Height

  120 x 67 x 48 cm

  22.050197.1167

 • Coffee table oval (48), soap white

  Width x Depth x Height

  120 x 70 x 48 cm

  22.040197.1002

 • Coffee table oval (48), vintage

  Width x Depth x Height

  120 x 70 x 48 cm

  22.040197.1003

 • Coffee table oval (48), umber

  Width x Depth x Height

  120 x 70 x 48 cm

  22.050197.1067

 • Coffee table organic (48), soap white

  Width x Depth x Height

  130 x 70 x 48 cm

  22.040197.1202

 • Coffee table organic (48), vintage

  Width x Depth x Height

  130 x 70 x 48 cm

  22.040197.1203

 • Coffee table organic (48), umber

  Width x Depth x Height

  130 x 70 x 48 cm

  22.050197.1267

 • Small table organic (40), soap white

  Width x Depth x Height

  74,5 x 46 x 40 cm

  22.040197.1302

 • Small table organic (40), vintage

  Width x Depth x Height

  74,5 x 46 x 40 cm

  22.040197.1303

 • Small table organic (40), umber

  Width x Depth x Height

  74,5 x 46 x 40 cm

  22.050197.1367

Soap white

Vintage

Umber